verdachte verkooppunten groene koffie 1500

Waarom staan betreffende winkels hier vermeldt?

Groene koffie 1500 is inmiddels één van de meest verkochte afslankproducten in Nederland en België. Waar succes is komt ook imitatie! Gewetenloze handelaren hebben enkel voor eigen financieel gewin getracht Groene koffie 1500 na te maken. Voor zover ons bekend hebben zij hiertoe gebruik gemaakt van ingrediënten van inferieure kwaliteit. Tevens zijn er waarschijnlijk ingrediënten gebruikt die niet zijn toegestaan in Nederland. Om voorgaande reden voelen wij ons genoodzaakt om een lijst met verkooppunten, (internet)winkel, te publiceren waarvan wij niet met zekerheid kunnen stellen dat zij een origineel product verkopen. De betreffende verkooppunten kopen namelijk niet in bij onze groothandel. Het gebruik van Namaak Groene koffie 1500 kan nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

(Internet)winkels:

X - toko "Parbo" - Rotterdam